• Challenge for dreams, University with bright tomorrow!
  Challenge for dreams

  Mokpo Science University
  • Contribution to the industrial society, training of creative independent individuals
  • Sense of duty, nurturing talents
  • Seeking the truth, fostering intellectuals
 • The Lifelong Vocational Education Flagship University
  Main Slider 2The Lifelong Vocational Edu
  (Designated by Ministry of Education  with 25 million dollars funding for 5 years)
2019학년도 학사일정
2019학년도 학사일정(안) 일 력 학사일정 일 력 학사일정 3 월 •입학식 : 2.28(목) •삼일절 : 3.1(금) •1학기개강 : 3.4(월) •1학기수강신청 확인 및 정정 : -3.4(월) ~ 3.8(금) •개교기념일 : 3.10(일) •휴학 및 복학 신청마감 : 3.22(금) •3.28(목) : 수업일수 1/4선 9 월 •2학기 개강 : 9.2(월) •휴학 및 복학 신청마감 : 9.20(금) •추석연휴 : 9.12(목)~9.14(토) •9.12(목) 수업보강일 : 12.9(월) •9.13(금) 수업보강일 : 12.10(화) •9.27(금) : 수업일수 1/4선 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토         28 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 23 29 30           24 25 26 27 28 29 30               31             4 월   •중간고사 : 4.22(월) ~ 4.26(금) •4.24(수) : 수업일수 1/2선 10 월 •개천절 : 10.3(목) •10.3(목) 수업보강일 : 12.12(목) •임시휴업일 : 10.4(금) •10.4(금) 수업보강일 : 12.13(금) •한글날 : 10.9(수) •10.9(수) 수업보강일 : 12.11(수) •중간고사 : 10.21(월)~10.25(금) •10.29(화) : 수업일수 1/2선 •양을대동제 : 10.31(목)~11.1(금) 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31     28 29 30         5 월 •체육대회 : 5.1(수) ~ 5.2(목) •근로자의날 : 5.1(수) •5.1(수) 수업보강일 : 6.12(수) •어린이날 : 5.5(일) •대체공휴일 : 5.6(월) •5.6(월) 수업보강일 : 6.10(월) •5.23(목) : 수업일수 3/4선 11 월 •11.25(월) : 수업일수 3/4선 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토       1 2 3 4           1 2 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 6 월 •현충일 : 6.6(목) •6.6(목) 수업보강일 : 6.13(목) •임시휴교일 : 6.7(금) •6.7(금) 수업보강일 : 6.11(화) •1학기 보강주(15주) : 6.10(월)~6.13(목) •기말고사(16주) : 6.14(금)~6.20(목) •6.20(목) : 종강 •추가시험 : 6.21(금)~6.27(목) •향상∙심화과정(17주) : 6.21(금)~6.27(목) •성적입력 : 6.17(월)~6.27(목) 12 월 •2학기 보강주 : 12.9(월)~12.13(금) •기말고사 : 12.16(월)~12.20(금) •12.20(금) : 종강 •추가시험 : 12.23(월)~12.27(금) •향상∙심화과정 : 12.23(화)~12.27(금) •성적입력 : 12.16(월)~12.26(목) •성적열람 : 12.27(금)~12.31(화)   일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토             1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31         30             7월 •성적열람 : 6.28(금)~7.2(화) •성적이의신청 및 정정기간 : - 7.3(수)~7.9(화) •계절수업 수강신청 : 7.3(수)~7.5(금) •계절수업 등록금납부 : 7.9(화)~7.11(목) •계절수업 기간 : 7.15(월) ~8.2(금) 2020년 1월 •신정 : 1.1(수) •성적이의신청 및 정정기간 : - 1.2(목)~2019.1.8.(수) •계절수업 수강신청 : - 1.2(목)~1.6(월) •계절수업 등록금납부 : 1.8(수)~1.10(금) •계절수업 기간 : 1.13(월)~2.4(화) •설날연휴 : 1.24(금)~1.27(월) 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토   1 2 3 4 5 6       1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31       26 27 28 29 30 31   8 월 •계절수업 성적입력 : 8.2(금)~ 8.5(월) •후기 졸업식 : 8.14(수) •광복절 : 8.15(목) •2학기 수강신청 : 8.19(월)~8.23(금) 2020년 2월 •계절수업 성적입력 : 2.4(화)~2.6(목) •졸업사정회 : 2.10(월) •43회 학위수여식 : 2.14(금) 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토         1 2 3             1 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29     .      
May 13, 2019
281
MSU

No Result Found.